Obchodní podmínky

platné od 1.4.2015 do doby vydání nových obchodních podmínek

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě Nej-Koberce.cz e-shop, jehož provozovatelem je DAVS s.r.o., se sídlem Sídlisko 130/3, 027 44 Tvrdošín (dále jen „prodávající“). Kupující je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku k nákupu zboží z nabídky prodávajícího. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy uzavřené podle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Evropská norma ČSN EN 14159 pojednává o šířkové toleranci textilních podlahových krytin následovně:
- metrážní koberce - tkané: povolená rozměrová odchylka +/- 1,25%
- metrážní koberce - ostatní: povolená rozměrová odchylka +/- 1,5%
- kusové koberce, běhouny, umělá tráva: povolená rozměrová odchylka +/- 2%

Kladné odchylky nejsou stanoveny a nepovažují se za vadu. My a výrobci se však snažíme řezat přesně.

- Šířky běhounu jsou orientační, některé role mohou mít o 1 až 3 cm méně z celkové šířky.
- Obšívání běhounů a metrážních koberců je ruční, nerovnoměrné obšití a mírné odchylky nejsou považovány za vadu.
- Možné barevné rozdíly koberců mohou být způsobeny různým časovým obdobím výroby a tedy rozdílné výrobní šarže. Barevný rozdíl z důvodu rozdílné šarže není považován za chybu.

Evropská norma o rozměrové toleranci produktů bytového textilu:
- záclony, závěsy, ložní přehozy, deky, ručníky atd.: povolená rozměrová odchylka +/- 5%

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.nej-koberce.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat si druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit všechny údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen odesláním těchto údajů. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanovením souhlasí a považuje pro sebe za závazné.
2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím pověřeného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

III. Doprava

Doprava zboží je zajištěna kurýrní společností DPD nebo GLS. Nadrozměrné zásilky odesíláme přepravní společností Toptrans.

IV. Platební podmínky

Platba se uskuteční:

– Platební kartou (Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.)
– Bankovním převodem
– Dobírkou

V. Dodací podmínky

1. V případě platby na dobírku se zavazuje prodávající odeslat kupujícímu zboží na základě doby uvedené u produktu ode dne doručení potvrzené objednávky je-li zboží dostupné u výrobce. V tomto případě hradí kupující kupní cenu zboží při jeho převzetí. Dobírka je hrazena kupujícím.
2. V případě platby v hotovosti, kupující obdrží emailem či telefonicky informaci o datu, kdy bude zboží v prodejně připraveno k odběru. Kupující se zavazuje k jeho vyzvednutí. V případě, kdy kupující nedodrží podmínky výše uvedené, nebudou již jeho další objednávky tohoto druhu akceptovány.
3. V případě platby na bankovní převod, kupující obdrží emailem potvrzení objednávky s informacemi pro úhradu. Zboží objednáváme/ odesíláme až po zaplacení objednávky.
4. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech, kdy zboží nebude skladem. O případném zdržení bude prodávající kupujícího včas informovat.
5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního nebo spekulativního složení či velikosti.
6. V případě, že nepřebere kupující objednanou objednávku, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním objednávky do místa určeného kupujícím v objednávce a následně zpět k prodávajícímu vznikly. Při takových případech si prodávající vyhrazuje právo na zaslání mimo soudní vyrovnání v částce 323 Kč s DPH které je třeba uhradit do čtrnácti kalendářních dnů v opačném případě má prodávající právo na zahájení soudního řízení vůči nepřebírajícímu kupujícímu. Prodávajícího v případném soudním řízení zastupuje společnost D.A.S. - právní ochrana a veškeré náklady spojené se soudním řízením nese nepřebírající kupující.
7
V případě, že nepřebere kupující zboží, které je řezané/stříhané na míru, si prodávající vyhrazuje právo účtovat 50% z ceny metrážního produktu.
8. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí poškození zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího nebo od přepravce.

Vl. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

1. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů, ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme produkt, tzn. tato lhůta skončí po 14 dnech od převzetí zboží. Připadne-li však konec tohoto období na den pracovního klidu, lhůta se prodlužuje do následujícího pracovního dne. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vrácení bohužel není možné u zboží, které je vyrobeno pro zákazníka na míru, tzn. metrážní koberce a všechny řezané nebo střižené produkty na míru. Tyto požadavky budou automaticky zamítnuty.

Podmínky pro vrácení zboží:
Zboží nesmí být poškozeno, používáno a musí být důkladně zabaleno tak, aby se při přepravě k nám nepoškodilo.

Adresa pro vrácení zboží:
Zboží není nutné zasílat na naši adresu, po dohodě jej od Vás bezplatně vyzvedne náš kurýr. Výjimka se vztahuje na nadrozměrné zboží.

Definice nadrozměrné zásilky:
Nadrozměrná zásilka je definována pokud splní alespoň jednu z následujících podmínek: má délku více než 200 cm, obvod zásilky je větší než 3 m, nebo váží více než 31,5 kg. Koberce, umělé trávy a PVC podlahy jsou vždy srolovány do role svou kratší stranou. Ovšem i nadrozměrné koberce a umělé trávy umíme složit na polovinu, srolovat do role a takto odeslat – jedná se o takzvané odeslání ve složené roli. To znamená, že i nadrozměrný koberec například v rozměru 400x500 cm umíme od vás bezplatně vyzvednout a následně vám vrátit peníze. Bude však potřeba abyste jej správně zabalili. Jak na to vás budeme samozřejmě předem informovat v e-mailu.

Vll. Reklamační řád

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího formou elektronického obchodu na stránce www.nej-koberce.cz

Na veškeré prodávané zboží, je poskytována nadstandardní záruční doba v trvání 36 měsíců od data převzetí zboží. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v momentě převzetí předmětu smlouvy od dopravce. Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající jen tehdy, nebyly-li způsobeny kupujícím nebo přepravcem. Kupující je povinen takové vady případně rozdíly v množství reklamovat do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo požadovat odstranění záručních vad v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo výměnu zboží za stejné. V případě, že nelze záruční vady odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz. Kupující nemá právo žádat výměnu zboží za jiné, je-li zboží, které dříve objednalo dostupné. V případě reklamace je kupující povinen doručit zboží na vlastní náklady na adresu: DAVS s.r.o. - Nej-Koberce.cz, Oravická 1759, 028 01 Trstená. Po obdržení zboží a reklamace je prodávající povinen do 30 dnů seznámit kupujícího s výsledkem reklamačního řízení.

Vlll. Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a budou použity pouze pro interní účely. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje je pouze na účetní operace, vyhotovení daňových dokladů a pro účely identifikace platby kupujícího provedenou bankovním převodem. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího neposkytne třetí osobě.

lX. Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č.. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. 

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito podmínkami prodeje a že s nimi souhlasí. Daňový doklad posíláme jen e-mailem po odeslání objednávky.

Orgán dozoru:

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Inšpektorát Jihomoravský a Zlínsky
Třída kpt. Jaroše 1924/5, Brno
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní obor
Tel. č..: 00420 545 125 911
https://www.coi.cz/
https://www.coi.cz/podatelna/

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR):
https://www.coi.cz/informace-o-adr/


Sledujte nás a inspirujte se při výběru #nejkoberce Zobrazit profil